Държавни зрелостни изпити сесия май-юни 2017 г.

Зрелостниците, които са се явили на държавните зрелостни изпити през месец май 2017 г., имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа срещу представяне на документ за самоличност в училището, което за завършили. Това може да стане от 12 до 14 юни 2017 г. по ред, определен от директора на съответното учебно заведение.
Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи и на рецензиите/бележките на оценителите.

Print Friendly, PDF & Email