СУ „Васил Левски” – Русе е отличено с Европейски знак за качество по Програма „Итуининг”

Училището е отличено с този знак за качество по повод най-новия проект „Игри и дейности на открито с използване на QR код”. Проектът стартира по време на международен семинар за квалификация на педагогически специалисти в Хърватия.

Print Friendly, PDF & Email