Представителна изява по проект „Твоят час“ в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе

На 06.07.2017 г . в медиотеката на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе клубът по творческо писане „Училищеада – Супнеада“ приключи своята работа с представителна изява – творческо четене на книгата „СУПНЕАДА“. Това е епос за училищния живот и за пътуването на клуба „Из дебрите на българския дух“ – есета и пътеписи, създадени по време на час за творческо писане в музея „Иван Вазов“ в град Сопот. В книгата са поместени текстове и рисунки на участници в клуба по време на проекта „Твоят час“. Прототипите на книгата са на разположение в медиотеката на училището. На събитието присъстваха председателят на обществения съвет, ръководството, родители, ученици и учители.
На снимките са участници от клуба и корицата на книгата „СУПНЕАДА“.

Print Friendly, PDF & Email