Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в бр. 81 на държавен вестник от 10.10.2017 г. е обнародвана Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС N 219/05.09.2017 г., издадено на основание чл. 22, ал. 2, т. 17 от ЗПУО.

изтегли Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Print Friendly, PDF & Email