Коледен концерт в ОУ “Любен Каравелов”

На 15.12.2017 година във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ /“Твоят час“/ “, във фоайето на училището се състоя публична изява на група “Магията на песента”. Мероприятието, под формата на Коледен концерт, събра ученици от първи до шести клас и получи одобрението на многото гости, които уважиха поканата на участниците. Децата се готвиха за този ден с желание и се представиха чудесно. Присъстващите имаха удоволствието да слушат прекрасните изпълнения „Песен за снежинката”, „Зимна песничка”,„Благослов”, „Дядо Коледа”, „Рождество Христово” . Децата посрещнаха с възторг изпълнената на китара ” Коледна песен”, и на цигулка -“Тиха нощ, свята нощ“.
Родителите с голямо удоволствие слушаха и се радваха на постиженията и изпълненията на децата си. Талантливите ученици заслужено получиха аплодисментите на публиката.

Print Friendly, PDF & Email