Два проекта по дейност eTwinning обединяват ученици от СУЕЕ и още седем европейски държави

Дейност eTwinning стартира през 2005 година с цел да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал – http://www.etwinning.net/. От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”.

В СУЕЕ по eTwinning проекти се работи от повече от 5 години, като болшинството от тях са отличени с Национален и Европейски знак за качество. Последното отличие бе Европейски знак за качество, който учениците от настоящия 9а клас получиха през месец ноември 2017г. за работата си по проекта „ Популяризираме европейските ценности – да бъдем обединени“.

В момента по eTwinning проекти работят учениците от 8б и 8а клас, като за работен език използват респективно немски и английски език. В 8б клас се работи по проект „Здравей заедно“ ([email protected] [email protected]), в който си партнират ученици от България, Чехия и Гърция. Подрастващите търсят приятели, сприятеляват се и заедно разглеждат актуални за тях теми – училище, училищен живот, свободно време, любими неща. Водеща е мотивацията да изучават чужд език и използването на ИКТ.

В 8а клас учениците работят по проект „Професиите на 21 век – учим и успяваме заедно“. Проектът цели да развие уменията по английски език и ИКТ, както и критическото мислене, креативността, сътрудничеството и комуникацията.

Вярваме, че двата проекта ще бъдат реализирани на европейско ниво, ще донесат удовлетворение на участниците и ще допринесат за личностното развитие на учениците.

виж галерия

Print Friendly, PDF & Email