Един директор с късмет

В „Константин-Кирил Философ“ – училището за европейски езици, залагат на човешкия фактор
Надя Kантарева – в. “Аз-буки”

За града в реда на нещата е училището да е сериозно, търсено, авторитетно. От времето на старата руска гимназия до приемника ѝ – днешното Средно училище за европейски езици „Константин-Кирил Философ“, причините за подобна убеденост са конкретни: добри учители, съдействие от родителите и не на последно място – идва умно, предприемчиво поколение. Констатациите, че и ученици, и родители далеч не са същите като в „доброто старо време“, тук са неприемливи. Характеристиките за XXI в. не са плашещо обстоятелство, а по-скоро градивна мотивация за един педагогически екип.
„Със сигурност е трудно за учителите да се адаптират бързо към нови изисквания и реалности, но се справят. В състава на колегията няма сериозни промени“, споделя Добромира Николова – директор на „Константин-Кирил Философ“. Що се отнася до тенденцията за недостигащия човешки потенциал, това касае и русенското училище. Сблъсъкът с проблема вече се усеща в ежедневието. Опират до трудности при заместване на отсъстващ колега, и то по всеки учебен предмет.
Но с компетентност и усърдие може да се справи човек, твърди Добромира Николова.
„Русе не е малък град, но не е и толкова голям – познаваме се. Има още две езикови гимназии, което означава конкуренция.
И слава Богу, тя е градивна. Възможно е да е свързано с манталитета на хората. Няма помежду ни напрежение. Знаем достатъчно ясно, че и другият иска да върви напред. Успешни са и трите ни езикови гимназии. Има и добри професионални училища, със стара слава, търсени и днес“, добавя тя.
Особено важно според директора е да не се демотивират колегите. Досега не се е случвало, затова и запазват име. Малко са учителите, приели поражение, борбеността е белег на педагогическия екип. Не напразно едно от любимите послания на местните жители е „Русе – град на свободния дух“.
Тук не се страхуват да приложат новото, но внимават с понятия като иновации, уникално, за първи път… Вярват, че преекспонирането не води до резултат, а само до шум за нищо.

Залагат на добрия опит, на баланса в търсене на новото и стъпване на успешната практика.

Готови са на спор на тема, че хипотетичното добро невинаги е добрият избор. При условие че две-трети от човешкото битие вече е подчинено на професионалния живот, по-важна е темата кой и защо е станал учител. Заради сигурната заплатата – доколко е фактор, или вследствие адекватната представа, която човек има за себе си.

Подкрепата на учениците е негласното правило за педагозите в Училището за европейски езици.
В последното участие в конкурс по предприемачество нов учител е ръководител на групата. Непознати помежду си са и учителят, и учениците – участници в състезанието. Амбицията не е „палмата на първенството“. Вълнува ги друго. В броените дни на състезанието педагогът така успява да мотивира групата, че вече тя е екип, при това печеливш. За Добромира Николова „победата, постигната на всяка цена, не е важна. Винаги ще има по-добър от теб. Има смисъл да разширяваме кръгозора на децата, да се възползват от възможностите, които им предоставя времето“.

През 1991 г., при една от трансформациите за вида на училището, екипът от преподаватели се допитва до учениците и така се ражда „Константин-Кирил Философ“. В основата на идеята за патрона и за наименованието „училище за европейски езици“ са именно възпитаниците му. Неотдавна, на честването на 55-годишнината, гости са някогашните участници в диспута за името на училището. С удоволствие разказват спомените за „кошера“, който жужал в търсене на най-подходящото име.

На извода, че тук залагат на човешкия фактор – не по Греъм Грийн, а според виждането на един училищен директор, Добромира Николова се усмихва сърдечно. Но и добавя с категоричност, че с колегите си особено държат на атмосферата. Как ще се чувстват 58-те паралелки с общо 1400-те ученици. Били повече, но намалели не по демографски причини. Изпълнили стратегията на общината за свиване на т.нар. мегаучилища. До 2020 г.
трябва да минат на едносменен режим на обучение.

На дневен ред е обсъждането на бъдещия профил на училището след X клас. Обменят идеи с колеги от други русенски школа. Предпочитат вариант, който ще запази спецификата на „Константин-Кирил Философ“. Но още по-важно е да се запазят и учениците, и учителите.

Използват инициативата „Твоят час“ в полза на всяко дете. Организирани са групи на деца по интереси и групи с обучителни затруднения. Кой ученик къде ще бъде, избират родителите, самите ученици, разбира се, след обсъждане с учител. Това дава много добри възможности. Едно дете може да участва и в група по интереси, и там, където не е силата му.

Според директора изразът „с обучителни зат­руднения“ може би не е най-подходящият.  Просто става дума за преценка на степента на усвояване на знания, която е направена на база резултатите от външните оценявания. Ученици, показали знания под средното равнище, едва ли могат да се съберат под „една шапка“. А истинската тревога и на педагози, и на родители е породена от нарастващия брой на децата със заболявания – физически и психически. Проблем, за който няма да спрат да бият камбаната и който, категорични са, не се затваря в рамките на русенските училища.

 

Print Friendly, PDF & Email