900 с първи стъпки в професия „Програмист“

 Занаятът на електротехника да е сред защитените, предлагат от ПГ по електроника и електротехника – Русе

Надя Кантарева – в. “Аз-буки”

Преди дни евро­комисарят Мария Габриел и министърът на образованието Красимир Въл­чев дадоха старт на новата нацио­нална програма „Обучение за ИТ кариера“. 930 десетокласници ще имат възможност да получат допълнително професионална квалификация „Приложен програмист“. Лекциите и упражне­нията са в свободно от учебните часове време.

Обучението се организира в пет регионални центъра в страната. Един от тях е русенската ПГ по електроника и електротехника „Апостол Арнаудов“.

„Кандидатствахме по програмата и заедно с Русенския университет „Ангел Кънчев“ ни одобриха като център за обуче­ние в Североизточния регион. 89 са учениците, които се регистри­раха и издържаха входящия тест. Разделени са в 4 групи. Две от тях – близо 40 гимназисти, ще учат в нашата професионална гимназия, една в Разград и една в Горна Оряховица. През ноември започнаха и първите занятия“. За технологията на изпълнение на първата национална програма, адресирана към бъдещите IT специалисти, говори инж. Надежда Русева. С експертизата на „човек от кариерата“ в професионалното образование – над 30 години е учител, пом.-директор и директор на ПГ „А. Арнаудов“, тя прогнозира: „Бях на занятията в първия ден – те се водят в събота и неделя, видях децата. Увлече­нието, с което работят, показва, че са се запалили за цял живот“.

Изпитите по всяка дисциплина ще са унифицирани, а за три години учениците трябва да покрият 960 учебни часа. Идеята е децата с интерес към програми­рането заедно с дипломата си за  средно образование да получат свидетелство за професионална квалификация на програмист.

В „Обучение за ИТ кариера“ в ролята на преподаватели са ангажирани и студенти и докторанти на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В първите т.нар. часове по теория влиза учител от професионалната гимназия, след това функциите му поема студент от IT специалности. Работата му с учениците е свързана с изпъл­нение на практическите задачи.

Интересен е начинът, по който контактуват младите хора, независимо дали са обучаеми, или обучаващи. „Обикновено часът за обяд (задължително го предла­гаме) доброволно се отлага, докато се справят със заданието“, допълва с много настроение инж. Русева.

Самата директорка е силно­токов инженер, завършила е „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в Русенския университет. Но още преди това, в Електротехникума в Горна Оряховица, разбира – ще бъде учител. Мечтата си следва през цялата професионална кариера.

Не крие приятната си изненада, че училището е утвърдено от МОН едновременно да бъде пилотно за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране и да стане обучителен център по „Обучение за IT кариера“. Може би защото ПГ „А. Арнаудов“

притежава големия опит в професионалното обучение на младите хора.

Като пилотно училище за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на учениците са включени 5 паралелки – по една от VIII до XII клас. Спират се на специалност „Системно програмиране“. Причината? Привлекателна е за младите хора, предпочитана и от родителите им, защото гарантира хляба на децата им.

Много от 12-класниците на гимазията работят в софтуерни фирми и не крият, че добре печелят. Разработват сайтове,  както и други задачи, свързани с програмиране.

Търсени са и т.нар. хардуерни специалности

– например „Компютърна техника и технологии“. Според интереса на младия човек той може да бъде насочен към поддръжката на компютри. Още не могат да направят сметка на колко от децата са помогнали за избор на бъдещата им професия. Проектът току-що е приключил.

На въпроса ще продължат ли работата, свързана с кариерното ориентиране на учениците, инж. Русева е категорична. Натрупаният опит няма да бъде затворен в канцеларията. На заключителната среща при финализирането на проекта категорично заявяват: залегналото в инициативата трябва да влезе във всички учи­лища в страната. Не става дума за отделен предмет, а учителите да акцентират върху теми, по които е натрупан добър опит от колегите им от ПГ „Апостол Арнаудов“. Има чудесни материали по кариерно ориентиране, които педагозите могат да използват. А ако колеги пожелаят да дойдат тук за обмяна на опит, то са добре дошли – използва разговора ни инж. Русева, за да покани учители от Русенска област.

Днес учениците на русенската гимназия са близо 420. Твърди се, че не са малко при наличието на демографска криза и при условие че математиката не търпи отсъствие от час. Паралелките по системно и приложно програмиране се пълнят на първо класиране. Има и една паралелка по електротехника. С нея е свързано и едно от предизвикателствата пред екипа. Преди дни, на среща с фирми и с участието и на областния управител, е поставен въпросът за защитените професии. Обсъдена е идеята да има защитена професия „Електротехник“. Направено е вече предложение до КРИБ. Ще се търси и лобиране.

Оттук нататък решението е да задържат специалностите, в които се приемат ученици. Преценката на педагогическия екип е съобразена с търсенето на пазара на труда в региона.

Тенденцията сочи, че училището е без отпадащи. Единици са напусналите ученици, и то когато заминават със семейството си зад граница. Слабо място по-скоро е малкият брой кандидатстващи момичета, не са повече от 2 – 3 в паралелка.

Независимо дали са момичета, или момчета, над 90 на сто продължават образованието си и след гимназиалната степен. Но най-важното е, че

младите хора знаят какво искат.

„За 5-те години учене сме успели да ги мотивираме, да ги насочим – категорична е директорката. – Не знам как е в другите области, но за нашето успешно развитие разчитаме на взаимодействието с областната администрация и с Русенския университет.“

 Патронът

 Професионалната гимназия по електроника и елек­тротехника в Русе е една от малкото в страната, избрали за патрон на училището първия си директор.

По инициатива на самия педагогически екип от 1995 г. гимназията носи името „Апостол Арнаудов“. Видният русенец е основател на някогашния Техникум по електротехника. Построяването на чудесната училищна сграда също дължим на него, казват признателните поколения.

Print Friendly, PDF & Email