Грипна вакация в училищата на територията на област Русе

Дни в периода 30.01. – 02.02.2018 г. сa обявени за неучебни за всички училища на територията на област Русе със заповед РД09-144 / 30.01.2018 г. на министъра на образованието и науката съгласно предписание на РЗИ-Русе с изх. номер 262 / 29.01.2018 г.

Print Friendly, PDF & Email