Рисунка на ученик от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе е включена в календар на ЮНЕСКО за 2018 година

Автор на текста:
Силвия Русева – старши учител по английски език и училищен координатор за ЮНЕСКО

По случай обявяването на 2018 за Европейска година на културното наследство, ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе вземаха участие в конкурс за рисунка, организиран от Националната комисия на ЮНЕСКО – Румъния.
Най-добрите произведения на деца от Хърватска, Молдова, Турция, Румъния и България са включени в календар за 2018 г.
Рисунката на ученик Даниел Добрев от ІХ-д клас на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ е в месец юни от календара.

Print Friendly, PDF & Email