Русе – град на иновативните училища

По време на Българското европредседателство ще бъде разработен и приет План за действие за дигитализиране на образованието. Със стартирането на проекта „Русе – град на иновативните училища“ дунавският град започва изпреварващо да работи по неговото реализиране.
Целта на Проекта е опитът на Русенския университет в адаптирането на образователната система към дигиталното поколение чрез използване на иновационни образователни технологии да се предаде на учителите от града и региона и така да се създадат условия възможно повече учебни заведения в областта да кандидатстват за получаване на статут на иновативни училища.
Проектът ще се изпълнява от Центъра за иновационни образователни технологии на Русенския университет с ръководител проф. д-р Ангел Смрикаров – инициатор и координатор на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Партньор е РУО – Русе.
20 са одобрените проекти от постъпилите 34, които ще получат финансиране в размер на 121 455,56 лв. Това стана ясно след обявяване на класирането от конкурса за проекти в област­та на науката, образованието, новите технологии и история по програма „Знание и растеж“ за 2018 г. Програмата доп­ринася за изпълнение на целите, заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2016 – 2025 на дунавската община и утвърждаването на Русе като град на знанието. До този момент успешно са реализирани 19 проекта за 76 413,77 лв.

Print Friendly, PDF & Email