Kонкурс за буктрейлъри

Конкурсът е провокация към иновативното мислене на всички млади хора, които обичат да четат и да споделят прочетеното. Инициативата е в пряка връзка с изпълнението на Националната стратегия
за насърчаване и повишаване на грамотността. Конкурсът е на национално и международно ниво.

Изтегли информация

Print Friendly, PDF & Email