Участие на СУ „Васил Левски” в проект по Програма „Еразъм +”

В рамките на една седмица, в гр. Торино, Италия се проведе обучение за специалисти от областта на образованието – учители, преподаватели, методици и психолози. 25 участници от 19 страни от цяла Европа като Испания, Белгия, Германия, Люксембург, Латвия, България, Албания, Турция и др. се включиха в обучението, след селекция от всички национални агенции, участващи в събитието, като агенцията – домакин бе Националната агенция на Програма „Еразъм+“ в Италия.
По време на обучението, участниците обогатиха своите знания и умения чрез широк спектър от методи, базирани върху спецификата и целите в процеса на ученето, поставяйки творческия подход в центъра на бъдещата си работа, включваща както стартиране на нови проекти, така и интегриране на новия интеркултурен опит и неформалния подход в обучението при работа с младежи.
Участието на СУ „Васил Левски“, гр. Русе, се осъществи с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в България. Представител на училището бе г-жа Сюзан Ферхадова – ст. учител по английски език.
Автор: Сюзан Ферхадова

Print Friendly, PDF & Email