СУ за европейски езици със знак „eTwinning училище”

Двадесет и четири училища в България получиха знак „eTwinning училище 2018-2019” след като преминаха през двата етапа на процеса на кандидатстване. Тези наградени училища са пионери и са признати за лидери в сфери като:

Това не е само признание за личния успех на отделните учители, но е и признание за страхотното постижение на целия eTwinning екип в училището.
Нашето училище е едно от училищата, в които се насърчават иновативни практики с и без технологии, проектно-базираното обучение, сътрудничеството и екипната работа, работата по международни проекти.
Щастливи сме, че заслужихме знака „eTwinning училище”, който е показател за качеството на работа на учителите и учениците от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – гр. Русе.

Print Friendly, PDF & Email