Седмица на гората – 2018

”Лесовъд за един ден” – 11 април 2018

Ученици и учители от ПГДВА „Йосиф Вондрак” – Русе се включиха в отбелязването на Седмица на гората – 2018, организирана от Регионалната дирекция по горите – Русе. На 11 април група ученици от IX „а“ клас и техен преподавател участваха в мероприятието „Лесовъд за един ден”, проведено от РДГ – Русе в района на ТП ДЛС „Дунав” Русе. Директорът на РДГ Русе инженер Огнян Савянов разказа за гората и биоразнообразието, видовете сеч, спецификата и значението на грижите за зеленото ни богатство. Инженер Личева запозна учениците с работата с карти, инструментите за маркиране и измерване на дървесината. Младите природолюбители имаха възможност да държат в ръцете си различни инструменти, да измерват дърветата с клупа.
Интересното занимание завърши с разходка сред гората и запознаване с различните дървесни видове. Любезните домакини изразиха готовност и за в бъдеще да продължи традиционното сътрудничество между РДГ – Русе и ПГДВА „Йосиф Вондрак”.

Print Friendly, PDF & Email