Ученици от ПМГ „Баба Тонка” превърнаха офиса на НАП в Русе във филмово студио

Приходните служители съдействаха на деветокласници от учебна компания Master Minds, ПМГ „Баба Тонка”, да се подготвят добре за участие в националното състезание „Най-добра учебна компания на България”.
Състезанието се организира всяка година на регионално и на национално ниво от Джуниър Ачийвмънт България по програмата „Учебна компания”, която е призната от Европейската комисия за „Най-добра практика в обучението по предприемачество”.
Учебна компания Master Minds предлага услуги в областта на мрежовата комуникация, които улесняват вербалната връзка между глухонеми и лица, които не разбират жестомимичния език. Основна цел е създаването на сайт, чрез който нечуващи хора ще могат в реално време да се свържат с преводачи от екипа, които ще осъществят комуникацията между хората в неравностойно положение и представителите на различни държавни учреждения.
За онагледяване на предлаганата услуга ученическият екип е решил да заснеме 2-минутен клип на реално работно място. Младите предприемачи обстойно са проучили всички подходящи администрации в града с условията в техните офиси и безапелационно са избрали „снимачния терен“ да бъде в НАП.
Конкретният сценарий проследява как клиент със специфични потребности в речта и слуха посещава офиса, за да уточни своя здравноосигурителен статус и да възстанови здравноосигурителните си права. Комуникацията между служителя на НАП и клиента се осъществява с посредничеството на онлайн преводач, чиито услуги са достъпни през разработения от учебната компания специализиран сайт с използването на обикновен таблет.
В реализирането на клипа участват и служители на агенцията, а интериора – с електронните табла и специфичната атмосфера, с логото на агенцията, хартата на клиента и различни видове формуляри на документи, придава много достоверност и реализъм на филмовото действие.
Идеите намират бъдеще, според девиза на ПМГ „Баба Тонка“ в Русе и е напълно реално новият проект на нейните ученици да стане част от практиката на русенските приходни служители. НАП офис Русе отдавна са партньори на клуба по предприемачество „Успешните хора“ в ежегодните кампаниите „Мениджър за един ден“ и „Влез в час с данъците“.

Автор: Нели Тихомирова, ст. учител по информатика и ИТ

Print Friendly, PDF & Email