Междучасие с рисуване

На 26 април по идея на учениците от IIБ клас във фоайето на ОУ „Иван Вазов“ бяха поставени стативи за рисуване. През междучасията учениците могат да рисуваха своите любими приказни и филмови герои. Така те имаха възможност да изявят своята дарба в свободното си време и да покажат творбите си.

Print Friendly, PDF & Email