За втори път „Учител на годината” – направление „Хуманитарно” за учител в СУПНЕ „Фр. Шилер”

Д-р Марияна Георгиева, старши учител по български език и литература в СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе, получи наградата “Учител на годината” за 2018 г. лично от г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Призът „Учител на годината” е награда за цялостния принос на учителя в областта на образованието, присъждан всяка година от Синдиката на българските учители със сътрудничеството на МОН на 11 май – денят, в който православната църква чества Св. Св. Кирил и Методий . Той е престижна награда за научно-методическата и творческата дейност в областта на хуманитарното направление; за екипни постижения с широк обществен отзвук, за високи резултати на ученици.Тази година в конкурса са участвали 250 учители от страната. Широка комисия от ангажирани с образованието специалисти – професори, общественици и синдикалисти оценява кандидатурите на участниците, предложени от Областните координационни съвети на СБУ и подготвили своите пакети от изискваните материали по конкурса. На тържествената церемония в хотел „Балкан” – гр. София присъства и д-р Росица Георгиева, началник на РУО –гр.Русе.
Марияна Георгиева благодари на г-н Николай Чакъров, председател на училищната синдикална организация на КНСБ и и на  г-н Пламен Атанасов – областен координатор и председател на ОКС на СБУ – Русе., също   и на колегите, чието участие и съпричастие направиха възможно осъществяването на всички творчески намерения – МОБЕЛ, МОКР, МО на началните учители.
Специална благодарност на РУО – Русе и на ст.експерт Елена Филипова за дългогодишната подкрепа и съвместни проекти.
Това е втората награда в направление „Хуманитарно” за Дойче шуле. Първата беше през 2016 г. за г-н Николай Чакъров.

Print Friendly, PDF & Email