Престижно отличие в Националната олимпиада по история и цивилизация

Ивайло Георгиев от Дойче шуле участва в XI Национална олимпиада по история и цивилизация, състояла се в периода 20 – 22.04.2018 г. в гр. Кърджали . В събота, на 21 април, всички 86 ученици се явиха на писмен изпит, на който трябваше да отговорят на 25 въпроса в рамките на 2 часа. Тези, които получиха  оценка Отличен /5.50/, се класираха за устен изпит в неделя. В този кръг участваха 26 деца. Бяха  изпитани от комисия от 5 историци и трябваше да отговарят в рамките на 30 минути. Ивайло Георгиев от VIIА клас на СУПНЕ „Фр. Шилер“ – гр. Русе, стигна до финала на националната олимпиада по история и цивилизация.
На всички участници  бяха раздадени грамоти и книги, а лауреатите получиха и медали.

Print Friendly, PDF & Email