Учениците от ПГДВА се включиха активно в съвместната инициатива на Дунавската задруга на народните художествени занаяти

На 4 и 5.06.2018  пред входа на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе  бяха демонстрирани занаяти, свързани с дървообработването (дървостругарство  и дърворезба).
Занаятите бяха представени от Йордан Петров Йорданов и Ангел Митрофанов – майстори на художествена обработка на дърво от Дунавската задруга на народните художествени занаяти – Русе.
Учениците от ПГДВА видяха на практика предложените занаяти с оглед бъдещото им практикуване и обогатиха познанията си по изучаваните в училище специалности.

????????????????????????????????????

Print Friendly, PDF & Email