Благодарствено писмо от д-р Марияна Георгиева, ст. учител по български език и литература в СУПНЕ „ Фр. Шилер” – гр. Русе

 До  Регионално   управление

по  образованието – гр. Русе

 

Благодарствено писмо

от д-р Марияна Георгиева,

ст. учител по български език и литература

в СУПНЕ „ Фр. Шилер” – гр. Русе

 

        Уважаема госпожо Началник,
Скъпи колеги,

Към края си е една необикновена за мен учебна година… Тя е необикновена не само със своята учебна и празнична напрегнатост. Такива имах много – повече от десетилетие в град Русе, а и преди това… Необикновен, направо изумителен беше за мен месецът май на 2018. Най-неочаквано се оказах  „тройна шампионка” – станах „Учител на годината” в направление „Хуманитарно”,  бях удостоена с наградата „Русе” в категорията „Основно и средно образование” и накрая  – с Почетното отличие „Неофит Рилски” на МОН.
За мен този факт е изумителен и почти чудодеен… Дадох си сметка, че  в неумолимото време вероятно съм оставила  някакви следи, за да се случи всичко това. Тези следи са получили помощ, разбиране и съпричастие…

Затова специално бих искала да благодаря за цялостната подкрепа на моите дейности  на Регионалното управление по образованието в лицето на д-р Росица Георгиева, началник на Управлението, и на г-жа Елена Филипова, старши експерт по български език и литература. През годините съвместно осъществихме интересни и полезни за децата инициативи, както на местно, така и на нционално равнище. Благодаря за разбирането, подкрепата, екипната работа!

На всички Вас, уважаеми колеги, пожелавам здраве, професионална устойчивост пред предизвикателствата на времето и лично щастие!

11.06.2018г.                                                                                        С уважение : Марияна Георгиева

Print Friendly, PDF & Email