Ред и условия за запознаване с изпитната работа от ДЗИ през май 2018 г.

Зрелостниците ще могат да видят сканираните и оценени писмени работи от ДЗИ, сесия май – юни 2018 г., в рамките на три работни дни – от 13.06.2018 г. до 15.06.2018 г. в училището, което те са завършили.
Това ще стане в присъствието на определеното от директора длъжностно лице от училищната зрелостна комисия, без да имат право да водят записки или да заснемат сканираната и оценена писмена работа.

Print Friendly, PDF & Email