Свободни работни места в българските училищата в Братислава и Прага

Изтегли за свободни места в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия
Изтегли а свободни места в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

Print Friendly, PDF & Email