Нови преносими компютри получи ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“- Русе

По НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование“ за училища в цялата страна се предоставят 700 броя преносими компютри. Приятна изненада е, че нашата доказала се професионална гимназия е включена в списъка. Вече доставката е факт. С 32 нови лаптопи ще бъде обзаведена нова голяма компютърна зала за подготовка на бъдещите програмисти.
Изказвам своята и на всички преподаватели в гимназията сърдечна благодарност на министъра на МОН и на екипа, ръководещ програмата.

Автор на текста : инж. Надежда Русева – директор

Print Friendly, PDF & Email