Конкурс за длъжността „директор“

Обява за провеждането на конкурс за длъжността „директор“ на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република.

Print Friendly, PDF & Email