Отбелязване на Европейският ден на езиците в СУ за европейски езици

По случай Европейския ден на езиците в СУЕЕ „ Св. Константин-Кирил Философ“ се засне видеоклип за участие в инициативата „Колко многоезична е вашата класна стая/организация“, обявена на уебсайта на Европейския ден на езиците, поддържан от Европейския център за съвременни езици към Съвета на Европа. Ученици и техните учители представиха различните езици, изучавани в СУЕЕ.
На всеки етаж в училището бяха организирани „Работилнички за езици“ – кътове на всеки изучаван език. Учениците се запознаха с интересни факти за всеки език, за културата на народите, които са носители на езика. Научиха нови думи и участваха в състезания.
„Аз чета и пиша на чужд език“ беше едно от заниманията в начален курс, в което учениците демонстрираха знания на четири езика – английски, немски, руски и френски.
Автор: Биляна Илиева – учител по английски език

Print Friendly, PDF & Email