Национална седмица на четенето в ОУ „Иван Вазов“ – Русе

Правителството прие Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).
В тази връзка МОН организира Национална седмица на четенето в периода от 22 до 26.10.2018 г.
Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, бяха планирани дейности за привличане на вниманието към значението на грамотността и за популяризиране на четенето.
Планувани бяха и инициативи за усъвършенстване на уменията на родителите да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения, за обогатяване на училищните библиотеки, за повишаване на мотивацията на децата. Инициативата включваше маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.
В рамките на Националната седмица на четенето в нашето училище бяха планирани и осъществени серия от мероприятия. Инициативата се провежда в седмицата 22-27 октомври и нейната цел е повишаване на грамотността и интереса към четенето в ОУ „Иван Вазов“ – Русе.

В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Седмица по-рано учителите по БЕЛ изготвиха програма за дейностите по дни:
22.10.2018 г. – Откриване на Националната седмица на четенето в ОУ „Иван Вазов“ – Русе
23.10.2018 г. – Моят любим литературен герой – илюстрация и мисъл на герой, изработване на постер (5. клас)
24.10.2018 г. – Най добър четец и разказвач (6. клас)
25.10.2018 г.– Езикът , който ни събира и разделя – състезание по правопис (5., 6., 7. клас)
26.10.2018 г. – Препоръчваме да прочетете. Изработване на резюме на книга или корица на книга.
27.10.2018 г. – Участие в празника „Чети с мен!“ – СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе.(5., 6., 7. клас)
На 22.10.2018 г. учителите по БЕЛ в училище запознаха учениците от прогимназиалния етап с инициативата на Министерството, поставиха задачи на V, VI и VII клас и набелязаха мерките за провеждането на Национална седмица на четенето.
На 23 октомври бяха поставени табла на първия етаж – „Какво прочетох“ и „Отзиви от прочетеното“.
Учениците от V клас участваха в маратона на четенето, в който разказваха и четоха откъси от любими народни и литературни приказки и произведения и ги препоръчваха на другите. Петокласниците разказваха откъси от „Опасно пътешествие“, Младен Данев и правиха преразказ от името на герой.
На 24 октомври учениците от V и VI клас представиха герои от книги, които са прочели наскоро. Техните рисунки бяха окачвани на табла в коридора на трети етаж, за да станат достояние и на други ученици с цел да прочетат книга.
На 25 октомври във всички класове беше проведено състезание по правопис. Класовете бяха разделяни на отбори и записваха правилната форма на посочената дума.
Седмокласниците представиха своите домашни за дискусия на тема: „Езикът, който ни събира и разделя“.
На 26 октомври учениците от VII клас представиха своите резюмета за наскоро прочетена или любима книга. Някои от тях предложиха илюстрации или рисунки с проект за оформление на корицата на книга.
На 27 октомври ученици от Литературния клуб и ученици от класовете на тримата преподаватели по БЕЛ, заедно с тях, участваха в празника „Чети с мен!“ – СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе.

В НАЧАЛЕН ЕТАП
22 октомври 2018 г.:
1. „Приказки за вълшебства и чудеса” – „Любими приказни герои гостуват на най-малките”. Децата от подготвителните групи на ОУ „Иван Вазов” бяха гости на Регионалната библиотека „Любен Каравелов”. Те посетиха различните отдели, слушаха и драматизираха части от приказки. Беше им представена забавна детска книга за чудесата на великана.
23 октомври 2018 г.:
1.Учениците от II „А“, „Б“, „В“, „Г“ клас бяха в „Окото на Урагана и приказките“. Те проведоха щафетен маратон на четенето помежду си – „Децата и пъстрият свят на българските народни приказки“. Те предадоха щафетата с думите „Ние прочетохме ………, сега сте Вие…“
2.Учениците от III „А“ и III „Б“ клас – Читателски маратон – „Ян Бибиян“; четоха и драматизираха моменти от приказката „Дядовата ръкавичка“ – Елин Пелин пред 1-ви клас ;
3.Учениците от III „В“ и III „Г“ клас проведоха Маратон на четенето и проведоха състезание „Най-добър четец“.
Учениците от IV „Б“, IV „В“ и IV „Г“класове с преподаватели г-жа Енчева, г-жа Томова и г-жа Якуб в своите Работилници за творческо писане представиха презентации и проекти на тема: „Любим детски писател“ и лично творчество на малчуганите.

24 октомври 2018 г.:
1.Прове се състезание – „Аз съм грамотен – пиша четливо, красиво и правилно”. Избраха: „Най-добър правописец“, „Най-добър краснописец“.
2.Учениците от 1. и 2. клас подредиха изложба от тетрадки с най-красиво и правилно записан текст и текст под диктовка.
25 октомври 2018 г.:
1.На гости на II „В“ клас бяха малките артисти от III „А“, които драматизираха моменти от приказката „Дядовата ръкавичка“ – Елин Пелин;
2.Учениците от ЦДО (3 и 4) рисуваха костюми и афиш за съвременна интерпретация на приказката „Дядо и ряпа“
3.Учениците от ЦДО (2 и 5) илюстрираха моменти от любима приказка
26 октомври 2018 г.:
1.Закриване на Националната седмица със съвременна интерпретация на приказката „Дядо и ряпа“- драматизация и представяне на резултатите от реализираните дейности.

Кирил Черкезов
Председател на МО – Хуманитарно направление;

Румяна Лазарова
Председател на МО на началните учители

Print Friendly, PDF & Email