Ясни са резултатите от конкурса по програма „Роботика за България“

Основно училище „Никола Обретенов“ е класирано в четвъртото издание на програма „Роботика за България“ и е одобрен менторски екип от двама учители – Димитър Тодоров, преподавател по информационни технологии и Ралица Маринова, преподавател по английски език, които ще получат подкрепа за създаване на отбор по роботика в училището.

Кандидатите са избрани след проведен конкурс, в който са участвали 72 учители от 36 училища в цялата страна. Програмата предоставя специализирано онлайн обучение, онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, оборудване за дейността на един отбор по роботика и възможност за участие на отбора във финалния фестивал в София, при отлично представяне на регионалните състезания.

Програма „Роботика за България“ стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване. Програмата стартира през 2015 г., като до сега директно в нея са включени над 650 ученици от 36 населени места в цялата страна. Програмата вдъхновява интереса към технологиите и чрез ежегодните състезания по роботика, които се организират на регионално и национално ниво. До момента са проведени шест състезания, които дадоха възможност на близо 450 ученици да премерят сили със свои връстници и да усетят духа на международното състезание First Lego League.

http://frgi.bg/bg/articles/kakvonovo/yasnisarezultatiteotkonkursapoprogramarobotikazabalgariya

Източник: ОУ „Никола Обретенов“ – Русе

Print Friendly, PDF & Email