Учители по руски език от СУ за европейски езици споделят добри практики

На 21 ноември 2018 г. учители по руски език взеха участие в педагогически четения. Осъществиха онлайн връзка с колегите си от Волгоград, Русия на тема „Работа по проект в учебна и извънкласна дейност”.
Учителите споделиха опит и обсъдиха общи идеи и дейности по осъществяване на езикови проекти.
Автор: Алла Димитрова, учител по руски език

Print Friendly, PDF & Email