Благотворителен базар в ПГДВА “Йосиф Вондрак” – Русе

Пред сградата на ПГДВА “Йосиф Вондрак” – Русе се откри благотворителен базар “За подпомагане на изявени ученици от гимназията”. Изделията са ръчно изработени по време на занятията с практическа насоченост.

Print Friendly, PDF & Email