За ПГО „Недка Иван Лазарова“  – Русе

Успехите на ПГО „Недка Иван Лазарова“  – Русе бяха представени от директора на училището – инж. Диана Иванова, в предаването на БНТ 2 „Знание. БГ“.

Линк, от който можете да изтеглите  участието на ПГО по БНТ 2 в предаването “Знание.БГ” от 19.01.2019 г.: https://drive.google.com/file/d/1zCgsC5UCbQ_ESKEvuKl8qoIFwJbiiT21/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email