Отговор на питане относно прилагането на т. 4.2 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование