Кариерно оринетиране по Проект „Кариерна ракета“ – уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение

Четирима ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе под ръководството на г-жа Светлана Стефанова-Рашкова – педагогически съветник, взеха участие в гр. Велико Търново от 1до 4 март 2019 г. в обучение за обучители на връстници по проект “Кариерна ракета”. Международният проект, изпълняван от 5 партньорски неправителствени организации, предостави вълнуваща възможност за момичетата и момчетата да разширят своите кариерни хоризонти. Темата на обучението бе свързана с кариерното ориентиране и избор на професия. В обучителния семинар се включиха отбори с ученици от Русе, Варна, Елена, Козлодуй и Враца.

Print Friendly, PDF & Email