ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“ 15 – 17 април 2019 година, гр. Русе

Регионално управление на образованието – Русе е домакин на Дванадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ от 15 до 17 април 2019 година. Имаме удоволствието да поканим всички с интереси в областта на предучилищното образование да се включат в предстоящото  събитие.

  1. Условията за участие са посочени в поканата. Всяко РУО определя за участие в Националната конференция не повече от двама представители с доклад (за областите София, Бургас, Варна и Пловдив – до трима представители), като средствата само за тяхното участие са за сметка на МОН. Участниците, определени от РУО, ще бъдат настанени в хотел „Дунав Плаза“ – Русе.

Регистрацията за тяхното участие е  в срок до 25 март 2019 г. на следния линк:

https://goo.gl/forms/6YW0EgKBEay6u4AF2 – за участници с доклади, класирани от РУО

  1. Всяко РУО може да предложи за участие и повече доклади, но разходите на участниците са за тяхна сметка. Всеки участник с допълнително предложен доклад се регистрира в срок до 25 март 2019 г. сам на следния линк:

https://goo.gl/forms/XpGjWfe3OV04iMZ73 – за участници с доклади, извън класираните от РУО

  1. Желаещите да присъстват на конференцията без участие с доклад също поемат своите разходи. Те правят регистрацията си в срок до 28 март 2019 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/5U8xAvrh6bRARfK83 – за участници без доклади
  2. Участниците с доклади извън класираните от РУО и участниците без доклади могат да направят сами резервация в хотели в гр. Русе.
  3. Всички участници изпращат докладите си до 25 март 2019 г. на електронен адрес: [email protected]. Презентациите за представяне на докладите се изпращат на същия електронен адрес до 5 април 2019 г.

Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
Началник на  РУО – Русе

 

Изтегли покана

Print Friendly, PDF & Email