„Детско полицейско управление“ в ОУ „Иван Вазов“ – Русе

Главна дирекция „Национална полиция” и Сдружение “СпиритсБългария, Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки” са подели инициатива, във връзка с превенция на употребата на алкохолни напитки от подрастващите, да разширят темата за вредата от алкохола по Програма „Детско полицейско управление” (ДПУ), като децата доброволци се включат в провеждане на кампания „НЕ ПРОДАВАМЕ АЛКОХОЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ”.
В тази връзка на 28 март в Русе учениците доброволци в Детско полицейско управление в ОУ „Иван Вазов” при Първо РУ популяризираха кампанията, като провеждаха беседи по темата и разпространяваха рекламни материали в търговските обекти в близост до учебните заведения, в които се предлагат алкохолни напитки.
С децата доброволци от ДПУ при Първо РУ в ОУ „Иван Вазов” премина и второто занятие. Гостуваха им инспектор Ваня Славчева от сектор „Детска престъпност“ в ГДНП, представител на Българския младежки червен кръст и служители от Първо РУ. Децата участваха активно в презентацията на Толга Мехмедов от БМЧК за алкохола и вредните му въздействия върху човешкия организъм. Разговаряха по темата с инспектор Ваня Славчева от ГДНП. След кратката теоретична част учениците се отправиха, придружени от своите преподаватели и полицейските служители, към близки търговски обекти, продаващи алкохолни напитки, където разпространиха идеите и рекламните материали за кампанията „НЕ продаваме алкохол на НЕпълнолетни”. Децата бяха посрещнати радушно – с разбиране, с усмивки и интерес от собствениците, управителите, персонала, клиентите и минувачите.

Текст:
Теодора Йорданова
Директор на ОУ “Иван Вазов” – гр. Русе

Print Friendly, PDF & Email