Заслужена първа награда в национален конкурс за ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Училищният вестник „Съвременници“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ беше отличен с първа награда от Седмия национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ – град Разград, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2018/2019 г. В оспорвана конкуренция от около 30 вестника в раздел „Публицистика – ученически вестници на хартиен и електронен носител“ журито присъди първата награда на вестник „Съвременници“. Наградата беше връчена от г-жа Цветанка Русева – директор на ЦПЛР – ЦУТНТ – гр. Разград.
Редакционният екип на вестника е от членове на клуб „Съвременник – 2004“ с ръководител Татяна Нахабедян – старши учител по български език и литература в гимназията. През тази учебна година се навършват 10 години от издаването на вестника, с което броят на издадените вестници достига 40 – от черно-бели до цветни варианти. Цялостната концепция на вестника е свързана с желанието на учениците да се опознаят помежду си, да са информирани за училищния живот и да получават актуална информация в различни области. Вестникът има за цел да представи пред цялата общественост дейността в гимназията и затова е използван богат снимков материал. През годините вестникът е завоювал много отличия от Националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“- град Русе – 2010, 2012, 2013, 2016 и 2017 г., както и за публицистични материали в други национални конкурси. Интересът към вестника нараства и поради факта, че успехите, събитията и дейностите в гимназията са толкова разнообразни и интересни, че се налага вестникът да излиза и с подлистник. Съвсем естествено последните години той стана част от рекламната кампания на гимназията, което включи с нови идеи и разработки ученици от различни специалности.

Текст: ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Print Friendly, PDF & Email