Разширява се обхватът на иновативните подходи при обучението в АЕГ „Гео Милев” – Русе

Двуезичен проектно базиран урок по английски език и информационни технологии на тема: „Дигитална разходка из Британския музей в Лондон” се проведе в Английска езикова гимназия „Гео Милев” – Русе на 12.03.2019 год.
Проектната дейност беше представена при отворени врати от учениците от VIII„В” клас под ръководството на учителите им по английски език – г-жа Милена Чернева и по информационни технологии – г-жа Надежда Стодева.
В рамките на два учебни часа осмокласниците представиха резултатите от дейността си в предходните етапи на проекта и демонстрираха информираност относно дигитално-медийна среда, умение за търсене и оценка на дигитално съдържание, работа в екип, както и компетентности по английски език, свързани с културните традиции и историята на човечеството в различни епохи.
Учениците реализираха целта на урока и демонстрираха нови знания по темата. Не на последно място, те дискутираха важността на проектно базираните задачи за повишаване на техните презентационни умения.

Текст: АЕГ „Гео Милев“ – Русе

Print Friendly, PDF & Email