„Цената на здравето“ – открит урок в часа на класа в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

На 11 април 2019 г. учениците от XIIБ клас, специалност „Оперативно счетоводство“, за четвърта поредна година създават открит урок, свързан с опазването на здравето.

От проведените за здравето уроци през годините те се убедиха, че то не може да се купи от аптеката, а всеки сам трябва да си го изработи.

За да представят тази идея те се разделиха на три групи и всяка от тях разработи своя седмична здравословна програма за четиричленно семейство в рамките на 300 лв. Разходите за тях осчетоводиха със сметки от индивидуален сметкоплан, разработен от тях под вещото ръководство на г-жа Боряна Илчева и г-жа Даниела Цонева.

Освен практическо приложение на счетоводните умения на учениците урокът включи и споделяне на опитаната от тях здравословна програма.

По този начин урокът съчета изработените през годините професионални и здравословни умения на учениците при обучението им в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.

Автор: Росица Мицова – кл. ръководител и учител по ИД

Print Friendly, PDF & Email