Още едно интердисциплинарно проектно базирано обучение в АЕГ „Гео Милев“ – Русе

На 27.03.2019 г. в АЕГ „ Гео Милев“ се проведе представянето на съвместната проектна работа по български език и литература и немски език в XГ клас на тема: „Романтизмът и немската вълшебна приказка“. Целта на този проект е да се съчетаят по нестандартен и необичаен начин идеи и творби на романтизма и да се разширят знанията за немския език и литература. Учениците имаха за задача да представят афиш, трейлър и рецензия за филм по избрана приказка от творчеството на един от основоположниците на това литературно направление – Е.Т.А. Хофман. По предварително изготвени оценъчни карти с критерии учениците сами оценяваха своите продукти.
Проектът по идея на г-жа Биляна Аспарухова – старши учител по български език и литература, и на г-жа Ралица Луканова – старши учител по немски език, бе презентиран под формата на церемония за връчване на филмови награди „Оскар“ в познатите ни категории. Специално избрано жури от ученици номинира екипите и индивидуалните участници и излъчи победителите. С чувство за хумор се прие и връчването на „Златни малинки“. Изключително забавни бяха и моментите, в които след всеки трейлър се показваха „гафовете“ по време на снимачния процес. Със задоволство и учители, и ученици направиха равносметка, че работата по този проект, освен че ги е подтикнала успешно да работят в екип, е дала на участниците много допълнителни знания по български език и литература и немски език, за особеностите на вълшебнта приказка, както и практически умения за едни от най-популярните и атрактивни професии като сценарист, режисьор, оператор, филмов критик, озвучител и не на последно място – артист. Голямо предизвикателство беше и фактът, че трейлърите и афишите трябваше да са изготвени на немски език. Но връщането в света на приказното и забавлението по време на проектната работа донесе удовлетворение и радост на всички.
Проектът бе осъществен във връзка с интензивното прилагане на иновативни методи в процеса на обучение в гимназията. Седмици по-рано се състоя представянето на резултатите от проучвания, осъществени в интердисциплинарен проект по природните науки физика и химия с друга паралелка от същия випуск. През тази учебна година планът за развитие на иновациите предвижда тяхното разширяване извън първоначално заложените 4 паралелки. Това бе и причината в периода декември – февруари с всички девети класове да се проведе проектно базирано обучение по български език и литература на тема „Литературни типажи в нашата съвременност“. До края на учебната година ще бъдат реализирани още няколко проекти, които акцентират върху интердисциплинарния подход, компетентностите, свързани с информационно-комуникационните технологии и практическите умения.

Print Friendly, PDF & Email