Открит урок за Търновската конституция

На 16 април 2019 г. в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе беше отбелязана 140-та година от създаването на Търновската конституция.
В открит урок, посветен на събитието, участваха ученици от XI клас – специалност „Икономика и мениджмънт“. Те проучиха разбирането на своите съученици за понятието „конституция“  и изготвиха анимирана диаграма с резултатите от анкетата. Проследиха историческите факти, свързани със създаването на основния закон на Княжество България. Сравниха ключови моменти и тяхното развитие – форма на управление, граждански права и местно самоуправление в конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1991 г.
В края на урока чрез успешното решаване на онлайн викторина учениците показаха, че познават не само основните факти, но и интересни детайли, свързани със събитието.

Автор: Даниела Маринова – ст. учител по история и цивилизации

Print Friendly, PDF & Email