Традиционно литературно четене по мисъл на Елиас Канети

На 25 април 2019 г. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ отбеляза своя патронен празник. Учителите и учениците организираха редица събития, посветени на патрона на гимназията.
В зала „Култура“ се проведе традиционното литературно четене от предварително обявения конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети на тема: „Да се качваш и да слизаш от времето“ (из „Записки 1954-1993“).
В него взеха участие над 70 ученици от различни училища от Русе и от страната. Посланията на младите автори, творили в направленията есе, стихотворение, разказ “характеропис“ и рисунка, бяха многопосочни и интересни. С картините на младите художници бе организирана изложба в гимназията и в зала „Култура“. Със специалната награда за цялостен принос в литературната дейност на училището и участие от 8. до 12. клас в литературни конкурси и в литературни четения бяха удостоени двама ученици – Мартин Джуров и Светослав Горанов от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“. Участниците получиха грамоти и предметни награди.

Print Friendly, PDF & Email