Отбелязване на Деня на Европа в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе

На 9 май отбелязваме Деня на Европа – празник на европейските общности, единството и мира. Празникът бе отбелязан в училището с тържество и презентация на английски език. Учениците Илияна и Валентина от VIА клас и Алина и Захари от VIВ клас представиха стихотворението „Принос към европейската история“. Александрина, Александра, Антония, Ралица, Детелина, Кристиана, Александър, София Йорданова и София Крумова, ученици от VВ клас, представиха девет столици на държави членки на ЕС изцяло на английски език. Събитието беше подготвено и осъществено от техните учители г-жа Миглена Кисьова и г-жа Даниела Симеонова.

Текст: Мария Николова

dav

dav

dav

dav

dav

dig

dav

dav

dav

dav

dav

Print Friendly, PDF & Email