Награди на Седмия конкурс „Мисли зелено“

В ПГДВА „Йосиф Вондрак“ наградиха участниците в Седмия ежегоден общоградски конкурс „Мисли зелено“. Целта на конкурса „Мисли зелено“ бе да формира отговорност към опазването на околната среда, да подтикне младите хора да открият красотата и изяществото на природните дадености, да провокира въображението и креативността им, а така също и да предизвика интерес към специалностите, които се предлагат за обучение в гимназията.
Благодарим на всички ученици и учители, участвали в конкурса, както и на съорганизаторите на конкурса, с чието съдействие и подкрепа осъществихме тазгодишния формат на конкурса: Регионална дирекция по горите, Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите, Регионална здравна инспекция, Мебелна компания „ИРИМ“, Мебелна фирма „Грифон – М“, Печатница „Дунав прес“ – Русе.

Текст: ПГДВА „Й. Вондрак“

Print Friendly, PDF & Email