Разяснителна кампания по приема на ученици в 8. клас

РУО-Русе отново ще проведе разяснителна кампания за процедурата по приема на ученици в 8. клас, която предстои през м. юни и юли. На адрес http://priem.rio-ruse.org ще намерите нужната информация. Постарали сме се да отговорим на всички въпроси, които се отправяни към нас през годините от родителите и учениците.

А какво ще намерите на сайта:

  • списъците на паралелките, в които ще се осъществи приемането на учениците за следващата учебна година;
  • разяснение на процедурата по приема на ученици;
  • балообразуване за приема на ученици в отделните паралелки калкулатор за бал;
  • графици за дейностите по приема на учениците в 8. клас;
  • статистика предишните кампании по приема по години,
  • изпитни материали от предходни години;

Пожелава успех на всички кандидати!

Print Friendly, PDF & Email