Учител на годината от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с поредна награда

На 29 май 2019 г. кметът на Русе г-н Пламен Стоилов награди изявени педагогически специалисти от града за висок принос в сферата на предучилищното и училищното образование.
Чест за общооучилищния колектив на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е, че г-жа Татяна Нахабедян – учител по български език и литература, получи престижната награда „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование.
По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Министерството на образованието и науката ежегодно присъжда грамота “Неофит Рилски” за учители и директори на образователни институции от областта с принос в развитието на образованието.
По думите на кмета Стоилов наградата е морално преклонение пред труда на педагозите, защото те са посланиците на Русе, а общината, в тясно сътрудничество с Регионалното управление на образованието, подкрепя русенските учебни заведения във всички начинания.
Броени дни преди наградата „Неофит Рилски“ г-жа Нахабедян получи авторитетния приз „Учител на годината“ от Синдиката на българските учители, а на 24 май присъства на държавния прием при президента на Република България ген. Румен Радев.

Print Friendly, PDF & Email