ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе успешно завърши проекта „A BEE C“

В началото на юни приключи двугодишният проект „АРТИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ БИЗНЕСА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И КУЛТУРАТА” (A BEE C – Artistic Approach to Business Education, Entrepreneurship and Culture), инициатор и координатор на който бе Първо частно училище „Леонардо да Винчи”. Партньори бяха училища от Полша, Румъния, Хърватска и Португалия. Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм + на ЕС под номер 2017-1-BG01-KA219-036227.
Целта на проекта беше да се създаде и тества методика за неформално образование за децата в областта на икономиката чрез създаване на художествени продукти, както и въвеждане в мърчандайзинг и творческо разпространение.
Проектът бе предвиден за ученици от прогимназиален етап, но е приложим и за по-големи, и за по-малки.
Проектът реализира верижно създаване на художествени продукти – сценична игра (театрална постановка), комикс, електронна адаптация на историята чрез игра, както и съпътстващите го дейности за децата – изработване на декори и костюми, рекламни материали и ръчно изработени от децата предмети.
Социалното предприемачество, залегнало в проекта, провокира децата да помагат на по-слаби от тях и те решиха да дарят всички събрани средства от реализацията на изработените от тях предмети на Отделението по неонатология на Русенската болница. С тях през есента на 2018 година беше закупен пулсов апарат за наблюдение нивото на кислород в кръвта на новородените.

Текст: ПЧСУ „Леонардо да Винчи“

Print Friendly, PDF & Email