Още един успех за възпитаник на ПГИУ „Елиас Канети” – Русе

Виктор Дянков от XI клас постигна II място в националния конкурс „Млад икономист“, организиран от Съюза на икономистите в България.
В навечерието на празника на икономиста – 11 юни 2019 г., в Националния дом на науката и техниката в София бяха наградени победителите.
Националният конкурс се провежда със съдействието на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и на Стопанския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски“.
В конкурса участват ученици от средните училища, студенти, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 29-годишна възраст.
Тази година конкурсът се проведе под наслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема „Човешкият капитал и благоденствието на България“.
На тържествената церемония присъстваха ректорите на висши учебни заведения, декани на икономически факултети и много гости.
В категория “ученици” второ място постигна Виктор Драгомиров Дянков от XI клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ при ПГИУ „Елиас Канети“. Той получи грамота и парична награда от 200лв.
В своя доклад възпитаникът на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе посочва същността на човешкия капитал, формирането му, проблемите пред реализирането и тяхното решение.
Младият икономист определя човешкия капитал като съвкупност от всички инвестиции, насочени към социалното и личностното развитие.
Поздравяваме го за отличното представяне и му пожелаваме още много успехи!
Рецензент на разработката му е Румяна Ценева – старши учител по икономически дисциплини в ПГИУ “Елиас Канети“ – Русе.

Автор на текста: Румяна Ценева

Print Friendly, PDF & Email