Кръговете около нас – интегриран урок в СУ за европейски езици

На 12.06.2019 г. в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе се проведе открита практика в VIIIА клас с интензивно изучаване на английски език на тема „Кръговрат. Кръговете около нас“. Интегрираният урок обхваща предметните области английски език, български език и литература, изобразително изкуство, информационни технологии и  математика. В продължение на три месеца учениците изследваха, изучаваха и анализираха кръга както като геометрична фигура, така и присъствието му в архитектурата, изкуството, обредите и традициите. Учениците показаха отлични познания на български и английски език, критично мислене, креативност и умения за работа в екип. Практиката беше представена пред учители от АЕГ “Гео Милев“ , МГ “Баба Тонка“ и колеги от СУЕЕ.

Текст: СУЕЕ

Print Friendly, PDF & Email