ВАЖНО!!! Промяна на датата на провеждането на конкурса за длъжност „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА,
Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия, определена за провеждането на конкурса за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Русе, се налага промяна на датата на провеждането на конкурса, като решаването на теста ще започне на 20.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А. Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден. Виж тук

Print Friendly, PDF & Email