Ден на народните будители в ПГО „Недка Иван Лазарова“

 

На 30 ноември 2019 г. в зала „Добродетел“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе общоучилищно тържество по повод Деня на народните будители.

            Празненството бе открито с тематична презентация, представена на фона на възрожденски песни.

            Учениците от VIIIА клас, облечени в тоги и с маски на народни будители, предадоха колоритен дух на празника.

            Бе проведена и викторина с награди. Отговорите на учениците, свързани с бележити дати и личности, бяха показателни за любознателността на децата и признателността им пред приноса на българските духовни водачи.

 

Текст: ПГО „Н. Ив. Лазарова“

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email